Toelage voor leraren voortgezet speciaal onderwijs – PO/VO

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Schoolbesturen kunnen kiezen of ze de toelage uitkeren volgens de...