Toelichting: eindtoets en schooladvies – PO/VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over hoe de eindtoets in groep 8 zich verhoudt tot het schooladvies. In de toelichting laat Amziab zien dat de eindtoets belangrijk is als second opinion. Als leerlingen op de...

VO-raad: ‘Zonder diploma naar hbo of universiteit’ – VO

Voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad vindt dat het mogelijk moet worden voor leerlingen om zonder diploma naar het hbo of de universiteit te gaan. Hij stelt dit voor in het kader van de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs. Hagoort stelt dat er...

Toelage voor leraren voortgezet speciaal onderwijs – PO/VO

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Schoolbesturen kunnen kiezen of ze de toelage uitkeren volgens de...