Landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo – VO

De vraag die centraal staat op de vierde landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo is ‘Meten is weten?’. Deze conferentie is op 20 september in Nijkerk. De organisatoren van de conferentie wijzen erop dat vergelijken heel lastig is als het gaat om de diverse...

Weer kiezen minder leerlingen voor mbo – VO

Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is opnieuw gedaald. Dat meldt de MBO Raad op basis van nieuwe aanmeldcijfers. In 2019 begonnen nog ruim 165.000 leerlingen met een mbo-opleiding, in 2021 waren het er...

Meer vmbo’ers kiezen voor techniek – VO

Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo is dit schooljaar met ruim 10% gestegen ten opzichte van 2021-2022. Dat meldt het Platform Talent voor Technologie. Het profiel met de sterkste stijging (21%) is...

‘Maak van geschiedenis verplicht vak op vmbo’ – VO

Leraren doen een klemmend beroep op de politiek om van geschiedenis weer een verplicht vak te maken op het vmbo. ‘Historisch besef is een basisvaardigheid om te slagen in het leven’, zegt Geschiedenisdocent van 2022 Hendrik Atze van Doezum in de Telegraaf....

Eerste vmbo’s krijgen gratis MBO Kompas – VO

Vmbo’s in een deel van Zuid-Holland ontvangen als eerste het MBO Kompas. Dat is een nieuwe kosteloze gids die leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kan helpen om de juiste studie- en beroepskeuze te maken. Het MBO Kompas bevat informatie over profielen en...