Scenariomodel leerlingprognose geactualiseerd – VO

Voion heeft de data in het Scenariomodel-VO geactualiseerd. Met dit model kunt u actuele leerlingenprognoses voor uw school en/of bestuur inzien, bewerken en gebruiken voor het maken van een strategische personeelsplanning. Het model van het arbeidsmarkt- en...

Voorlichtingsbijeenkomsten collectieve werkdrukmiddelen – VO

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs Voion organiseert verspreid over het land vijf voorlichtingsbijeenkomsten over de collectieve werkdrukmiddelen . Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke...

Iets minder vaak, maar wel langer ziek – VO

Het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs is vorig jaar iets gedaald, maar de gemiddelde ziekteverzuimduur is langer geworden. Dat meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en...

Tijdens vakantie 100% loon, ook bij ziekte – PO/VO

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat als een werknemer vakantieverlof opneemt hij 100% loon moet ontvangen. Ook al ontvangt hij tijdens die periode minder loon vanwege ziekte. De zaak ging over een ambtenaar die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Tijdens...