Gevolgen coronacrisis worden kleiner – PO/VO

Negatieve gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs zijn er nog steeds, maar ze worden wel kleiner. Dat blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In de rapportage staat dat leerlingen op de basisschool weer net zo snel...

Doorstroom weer op niveau van voor corona – PO/VO

De doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs is weer vergelijkbaar met de situatie van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uit eerdere voortgangsrapportages kwam naar voren...

Meeste schoolleiders positief over uitvoering NPO – PO/VO

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren. Slechts een klein deel van de schoolleiders (7% in het primair onderwijs, 2% in het voortgezet onderwijs en 10% in het (voortgezet)...