‘Numerus fixus maakt vooral meisjes onzeker’ – VO

Een studie waarvoor een numerus fixus geldt, maakt twee op de vijf scholieren aan het twijfelen over hun kwaliteiten. In een aantal gevallen leidt dit tot faalangst. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak last van als jongens. Dat meldt Qompas op basis van onderzoek...

Sectorrapportages tonen hoe onderwijs ervoor staat – PO/VO

De PO-Raad en VO-raad hebben beide een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De sectororganisaties willen hier voortaan elk jaar mee komen.De sectorrapportages gaan onder andere over het lerarentekort, de...

Rekeninstrument Personele kosten vernieuwd – VO

Het instrument voor de berekening van de personele kosten in het voortgezet onderwijs is geactualiseerd met de nieuwste cijfers. De nieuwste versie van 1 augustus 2021 vindt u in de map Voortgezet onderwijs bij Downloads>Financiën. Alleen leden van VOS/ABB kunnen...