Nog niet alle scholen kennen 50%-regel – VO

Nog niet alle middelbare scholen kennen de 50%-regel die het mogelijk maakt om leerlingen uit te besteden voor één of meer vakken, zoals Grieks en Latijn. Onderwijsminister Mariëlle Paul wil deze mogelijkheid daarom meer onder de aandacht brengen. De basisregel is dat...

Subsidie voor statushouders als docent – VO

Vanaf 15 augustus kunnen middelbare scholen in Nederland 10.000 euro subsidie krijgen voor het opleiden en begeleiden van een statushouder die als docent aan de slag gaat. Dat meldt het ministerie van OCW. De nieuwe regeling Statushouders en de stap naar de klas moet...

Basisvaardigheden in aangepast onderzoekskader – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs voert na 1 augustus haar onderzoeken uit met aangepaste onderzoekskaders. In onderzoeken die na die datum starten wordt onder andere de nieuwe standaard Basisvaardigheden meegenomen. Dat schrijft de inspectie in haar nieuwsbrieven voor...

‘Vakken Duits en Frans dreigen te verdwijnen’ – VO

Een laag animo voor talenopleidingen bedreigt de toekomst van de schoolvakken Duits en Frans. Dat betogen Maaike Koffeman en Stijn Heusschen namens de Visiegroep Buurtalen in Trouw. De instroom in de hbo- en universitaire opleidingen is nu al zo sterk teruggelopen dat...

Bezuinigingen in het onderwijs op komst – PO/VO

Ook het onderwijs ontkomt niet aan de bezuinigingen die het kabinet de afgelopen maand aankondigde. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023 die minister Kaag van Financiën op 28 april naar de Tweede Kamer stuurde. Het is nog even afwachten op de concrete uitwerking van...