Sectorrapportages tonen hoe onderwijs ervoor staat – PO/VO

De PO-Raad en VO-raad hebben beide een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De sectororganisaties willen hier voortaan elk jaar mee komen.De sectorrapportages gaan onder andere over het lerarentekort, de...

Rekeninstrument Personele kosten vernieuwd – VO

Het instrument voor de berekening van de personele kosten in het voortgezet onderwijs is geactualiseerd met de nieuwste cijfers. De nieuwste versie van 1 augustus 2021 vindt u in de map Voortgezet onderwijs bij Downloads>Financiën. Alleen leden van VOS/ABB kunnen...

Unieke samenwerking bij vorming RPO’s – VO

VOS/ABB en PentaRho brengen hun kennis en ervaring op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs bijeen. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen (RPO’s).Voorzieningenplanningen...