Wijzigingen in CAO VO 2022-2023 – VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben de verschillen tussen de oude en de nieuwe CAO VO in een overzichtelijk schema gezet. Zo ziet u in een oogopslag wat er veranderd is in de CAO VO 2022-2023 ten opzichte van de CAO VO 2021. De wijzigingen zijn onder meer te...

Regeling strategisch personeelsbeleid gepubliceerd – VO

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is gepubliceerd. Deze regeling is deels de opvolger van het budget dat in de Prestatiebox VO zat. Wat als eerste belangrijk is om te vermelden, is dat de bedragen zijn verhoogd...

‘Numerus fixus maakt vooral meisjes onzeker’ – VO

Een studie waarvoor een numerus fixus geldt, maakt twee op de vijf scholieren aan het twijfelen over hun kwaliteiten. In een aantal gevallen leidt dit tot faalangst. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak last van als jongens. Dat meldt Qompas op basis van onderzoek...

Sectorrapportages tonen hoe onderwijs ervoor staat – PO/VO

De PO-Raad en VO-raad hebben beide een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. De sectororganisaties willen hier voortaan elk jaar mee komen.De sectorrapportages gaan onder andere over het lerarentekort, de...