Extra aanvraagronde subsidie vso en praktijkonderwijs – VO

Er is een extra aanvraagronde voor subsidie om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs duurzaam aan werk te helpen of te houden. De extra aanvraagronde voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is er gekomen vanwege de...

Extra herkansing mogelijk voor vso-leerlingen – PO/VO

Examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen vanwege de coronacrisis tot januari de tijd om hun diploma te behalen.  De Tweede Kamer wilde eigenlijk dat vso-leerlingen hun diploma konden krijgen op basis van hun schoolresultaten. Dat is volgens...

Geen zwaardere exameneisen voortgezet speciaal onderwijs – VO

Het klopt niet dat er zwaardere exameneisen gelden voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die staatsexamen doen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen. De vragen waren afkomstig van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul...

Kijkdozen Groeiregeling geactualiseerd – PO/VO

De geactualiseerde Kijkdozen Groeiregeling voor samenwerkingsverbanden PO en VO en het (voortgezet) speciaal onderwijs staan online. Deze rekeninstrumenten geven een goed beeld van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari. Er zit een...

Eenmalig extra geld voor sbo en (v)so – PO

Het speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) krijgen eenmalig extra geld om hun begrotingen in lijn te krijgen. De cao-partijen halen het geld uit een reservepotje van het Participatiefonds. In de CAO PO is bepaald dat de functies van...