Wet meer ruimte voor nieuwe scholen: 56 aanvragen – PO/VO

Op basis van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn de afgelopen maanden 56 aanvragen voor bekostiging ingediend. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.Het gaat om 40 aanvragen voor basisonderwijs, waarvan 29 nieuwe...

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: nieuwe tijdlijn – PO/VO

Met de invoering van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) kunnen basis- en voortgezet onderwijs gebruikmaken van een nieuwe tijdlijn voor onder andere het stichten van scholen. De nieuwe tijdlijn is voor het basisonderwijs van kracht sinds 1 februari, voor...

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking – PO/VO

De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) treedt op 1 november 2020 in werking voor het voortgezet onderwijs en op 1 februari 2021 voor het basisonderwijs. In mei stemde de Eerste Kamer in met deze wet, nadat de Tweede Kamer dat in oktober 2019 had gedaan. Het...