Internetconsultatie strategisch personeelsbeleid – PO/VO

Het is tot 18 juni mogelijk om via deze internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wetsvoorstel komt van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. In hun...

Internetconsultatie onderwijshuisvesting – PO/VO

Tot 1 mei staat de internetconsultatie open over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Deze consultatie is met name interessant voor schoolbesturen, medezeggenschapsraden, intern toezicht en gemeenten. Het wetsvoorstel onderwijshuisvesting zit al sinds 2016 in de...

In mei spoedwet onderwijs nieuwkomers – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma verwacht dat in mei het voorstel klaar is voor een spoedwet om het onderwijs aan nieuwkomers tijdelijk anders te organiseren. Dit meldt hij in antwoord op vragen van D66 in de Tweede Kamer naar aanleiding van een artikel in Trouw over...