Kan verticale scholengemeenschap met mbo openbaar zijn? – VO

Hoe verhouden verticale scholengemeenschappen van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zich met het grondwettelijke primaat van het openbaar onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23? De Tweede Kamer vraagt zich dat net als VOS/ABB af, zo blijkt uit overleg over...

Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs door Tweede Kamer – PO/VO

De Tweede Kamer heeft in ruime meerderheid het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob aangenomen om de burgerschapsopdracht van de scholen aan te scherpen. Het wetsvoorstel van Slob heeft betrekking op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het zorgt...

Invoerings- en aanpassingswet WVO naar Tweede Kamer – VO

De voorgestelde Invoerings- en aanpassingswet WVO is naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State had geen opmerkingen bij het voorstel. Onderwijsminister Arie Slob meldt dat het voorstel is geactualiseerd. Dit betreft onder andere onderstaande kwesties die...

Focus op burgerschap, sociale cohesie en democratie – PO/VO

Minister Arie Slob staat pal achter de oproep van VOS/ABB om in het onderwijs burgerschap, sociale cohesie en democratie actief te bevorderen. Dat blijkt uit antwoorden van hem op vragen uit de Tweede Kamer over het themarapport van de Inspectie van het Onderwijs over...