WMS-congres 15 november met Janine Eshuis – PO/VO

Het 17e WMS-congres op 15 november in congrescentrum Eenhoorn in Amersfoort heeft als thema Medezeggenschap met elkaar. Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB zal een workshop verzorgen over actualiteiten in de wereld van de medezeggenschap. Het WMS-congres is de jaarlijkse...

Wijzigingen in Wet medezeggenschap op scholen – PO/VO

De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs geeft de minister niet alleen meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden, maar wijzigt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms wordt het nieuwe artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als...

Geen gemeenschappelijk kader medezeggenschap met mbo – VO

Het kabinet zal geen stappen zetten naar een gemeenschappelijk kader voor de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs en mbo. De voordelen daarvan wegen namelijk niet op tegen de nadelen, melden de ministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een brief aan de...

Slob krijgt lijst met verbeterpunten medezeggenschap – PO/VO

De Werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) geeft aan dat de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op 23 punten kan worden verbeterd. Een lijst met de verbetervoorstellen is naar demissionair onderwijsminister Arie Slob gestuurd.  De...