Ontslag mogelijk zonder WIA-beschikking? – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of het mogelijk is een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan als het UWV nog geen WIA-beschikking heeft afgegeven. Het antwoord op die vraag is ‘ja’, maar dan moet de...

Onderwijs in top 3 van sectoren met stressvol werk – PO/VO

De horeca, de zorg en het onderwijs vormen de top 3 van sectoren met stressvol werk. Dat meldt Nationale Nederlanden (NN) in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. De combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie maakt werk stressvol, legt NN...

Kortere loondoorbetaling zieke AOW’ers – PO/VO

De loondoorbetalingstermijn voor zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verkort tot zes weken. Nu betalen werkgevers nog tot maximaal dertien weken het loon door van zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit...

Hoe zit het met compensatie van vakantie bij ziekte? – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit met de compensatie van vakantie-uren in geval van ziekte. Er zijn toelichtingen beschikbaar met betrekking tot het primair onderwijs respectievelijk het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is...