Onderwijs in top 3 van sectoren met stressvol werk – PO/VO

De horeca, de zorg en het onderwijs vormen de top 3 van sectoren met zijn de sectoren met stressvol werk. Dat meldt Nationale Nederlanden (NN) in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid. De combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie maakt werk...

Kortere loondoorbetaling zieke AOW’ers – PO/VO

De loondoorbetalingstermijn voor zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verkort tot zes weken. Nu betalen werkgevers nog tot maximaal dertien weken het loon door van zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit...

Hoe zit het met compensatie van vakantie bij ziekte? – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit met de compensatie van vakantie-uren in geval van ziekte. Er zijn toelichtingen beschikbaar met betrekking tot het primair onderwijs respectievelijk het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is...

Nederland heeft te maken met griepepidemie – PO/VO

De afgelopen tijd is het aantal mensen met griep flink toegenomen. Met de kerstvakantie voor de deur heeft Nederland officieel te maken met een griepepidemie. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel meldt op basis van informatie van...