Zomernummer magazine Naar School!

Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: de meerwaarde van academische leraren in het primair onderwijs en maatwerk in het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school, dus ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van de beweging Naar inclusiever onderwijs. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelt erover.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB ondersteunt het initiatief, maar heeft ook vragen. ‘Het is een mooi streven, maar het lukt alleen als reguliere scholen voldoende faciliteiten krijgen. Het moet realistisch en veilig zijn, en het beste voor alle leerlingen.’

Wat scholen volgens hem nodig hebben, zijn meer handen in de klas, kleinere groepen en de juiste aanpassingen aan schoolgebouwen. ‘Zolang die dingen niet geregeld zijn, zal er weinig beweging komen’, zegt Teegelbeckers in het VOS/ABB-magazine.

‘In onderwijs word je betaald voor je aanwezigheid’

Tien jaar geleden was de Universiteit van Utrecht de eerste met een academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). De meerwaarde van academische leraren bestaat uit een kritische en onderzoekende houding, een frisse blik, extra kennis en de capaciteit om veranderingen in gang te brengen.

Ed Booms, assessor bij de ALPO in Utrecht en directeur van openbare basisschool De Veldrakker in Nieuwegein, ziet dat scholen de meerwaarde van academische leraren niet altijd waarderen. ‘Het vervelende van onderwijs is dat je wordt betaald voor je aanwezigheid en niet voor je kwaliteiten. Natuurlijk moet je eerst wat laten zien, maar als je dat eenmaal hebt gedaan en de school er wat aan heeft, dan moet dat wél worden beloond. Dat vinden mensen soms oneerlijk en dat is gek. Messi verdient ook meer dan andere voetballers.’

Maatwerk levert veel op!

De pilot Recht op Maatwerk heeft veel opgeleverd, onder andere op het Het Stedelijk in Zutphen. Daar zien ze dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Ook is de school – ondanks regionale krimp – weer behoorlijk aan het groeien.

Bij de aanvraag moet de leerling altijd duidelijk aangeven wat het doel is. Dat kan
van alles zijn. Nogal wat havisten van Het Stedelijk in Zutphen kiezen ervoor om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Bijvoorbeeld omdat dat nuttig is voor een vervolgopleiding of omdat ze meer uitdaging willen.

Andere onderwerpen

Het zomernummer van Naar School! heeft aandacht voor nog veel meer interessante onderwerpen:

 • Goed onderwijs voor álle kinderen! Column van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.
 • Volgorde schooladvies<>eindtoets Verschillende onderwijsprofessionals laten hun licht schijnen over deze volgorde in relatie tot kansengelijkheid.
 • Antisemitisme aanpakken. Hoe doe je dat? Tips van het CIDI.
 • Burgerschapsonderwijs. Over de ideeën van het ontwikkelteam Burgerschap van curriculum.nu.
 • Maatwerk op school levert veel op. Leerlingen van Het Stedelijk Zutphen zijn gemotiveerder.
 • Strijd tegen plastic soep. Openbare basisschool Het Landje in Rotterdam is milieubewust en creatief.
 • Grip op schoolgebouwen. Amersfoortse schoolbesturen zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen.
 • School en gescheiden ouders. Onderwijsjurist Cécile van der Goot-Koenig van VOS/ABB geeft uitleg over de omgangsregeling.

Ook kunt u in hetb zomernummer lezen welke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB. Zo kunt u goedkoper personeelsadvertenties plaatsen, energie besparen en de inspirerende leergang Schoolprofilering 3.0 volgen.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met OnderwijsMedia.

Download het blad als pdf.

Zomernummer Naar School! over VOS/ABB-korting op KiVa

Het zomernummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over het antipestprogramma KiVa. Leden van VOS/ABB krijgen korting op de STARTtraining van KiVa. Het blad gaat ook over het terugdringen van een hoog ziekteverzuim en over de aanpak van het ‘jongensprobleem’. Dat is een kwestie van pedagogiek!

De KiVa-methode is bewezen effectief tegen pesten. Openbare basisschool De Mei in Wormerveer werkt er al jaren mee en daar is iedereen blij mee. VOS/ABB heeft met KiVa afspraken gemaakt over 10 procent ledenkorting op de STARTtraining voor teams. Met deze korting kan elke school die bij VOS/ABB is aangesloten bijna 400 euro besparen.

Ziekteverzuim

In ons magazine gaat het ook over een recept tegen hoog ziekteverzuim. Het gaat hierbij om aandacht en bedrijfscultuur, vertellen bestuurder Geert Looyschelder en hoofd personeelszaken Sonja de Sain van STIP Hilversum. Het ziekteverzuim bij deze stichting voor openbaar basisonderwijs ging omlaag van 6 naar 3,6 procent.

Vaak wordt gesproken over het ‘jongensprobleem’, maar wat doen we eraan om het op te lossen? Openbare regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg laat in ons blad zien dat met een specifieke aanpak het aantal jongens dat naar het vwo gaat, weer toeneemt. Het blijkt vooral een kwestie van pedagogiek.

Angelique Hofman studeert Religie en Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar stage bij VOS/ABB deed ze onderzoek naar wat openbare scholen voor voortgezet onderwijs doen op het gebied van levensbeschouwing en burgerschap. Wat blijkt? Veel scholen willen daar meer mee. Hofman adviseert VOS/ABB daarom om bij de politiek te lobbyen voor een ontwikkelingsimpuls.

Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB – voorheen de Helpdesk – komen ook aan bod in het zomernummer. Zij vertellen waarom ze ervoor gekozen hebben zich voortaan Onderwijsjuristen te noemen: ze doen veel meer dan alleen het beantwoorden van vragen. De Onderwijsjuristen bieden ook uitgebreid advies en dossierbehandeling. Tevens kunnen ze optreden als gemachtigde in juridische procedures.

Andere onderwerpen:

 • Onderwijsprijs bekroont innovatie: inspirerende projecten van openbare scholen.
 • Als je lekker zit, leer je beter: reportage over het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Sterrenboom in het Zuid-Hollandse Stolwijk.
 • Krimp zet door in voortgezet onderwijs: wat zijn de gevolgen en hoe gaan scholen en gemeenten ermee om?
 • ‘Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen’: reanimatieles verplicht op openbare Maerlant Brielle
 • Cyberaanval, bent u erop voorbereid?: wat zijn de risico’s en kunt u zich ertegen verzekeren?
 • Excursietip: Offshore Experience in Maritiem Museum Rotterdam.
 • Hoe zit het nu precies?: vraag en antwoord van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB en Ouders & Onderwijs
 • Nieuw in de boekenkast: onderwijsgerelateerd leesvoer.
 • Juridisch advies: de rol van school bij pestgedrag.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download zomernummer magazine Naar School!

 

 

 

Zomernummer magazine School! over openbaar onderwijs

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over krimp en samenwerking. Andere onderwerpen die worden belicht, zijn het tegengaan van segregatie en stages voor ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs.

Krimp en samenwerking komt aan bod in een artikel waarin de gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt benadrukt. Tot nu toe heeft het openbaar onderwijs bij samenwerking in krimpgebieden op verschillende terreinen wettelijk gezien een achtergestelde positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Dat bemoeilijkt het behoud van goed onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet dit probleem ook. Hij steunt de oproep van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs om een einde te maken aan de achtergestelde positie van de openbare schoolbesturen. Samenwerking voor het behoud van goed onderwijs kan immers alleen op basis van gelijkwaardigheid.

Onderwijs kan het zelf!
Het tegengaan van segregatie is van de politieke agenda. Staatssecretaris Dekker heeft dat onlangs nog eens bevestigd in antwoorden op Kamervragen van de SP. Maar hoe erg is dat? Volgens Marius Liebregts van de Stichting Opmaat voor openbaar primair onderwijs in Tilburg en omgeving beschouwt de samenstelling van zijn scholen als een gegeven en houdt zich liever bezig met dingen waar hij invloed op heeft.

De inmiddels gestopte gesubsidieerde projecten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan, kwamen volgens hem voort uit de neiging van de politiek om de scholen te beheersen. ‘Dames en heren politici, laat het gewoon aan het onderwijs zelf over!’, aldus de praktisch ingestelde Liebregts.

Op stage!
Naar aanleiding van een oproep van openbare scholengemeenschap Singelland in Drachten, maakt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voor ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs mogelijk stage te lopen.

In het artikel hierover wordt de situatie van de 16-jarige ‘illegale’ Drachtster leerling Karen Sedrakjan uit Armenië belicht. Zijn school was noodgedwongen voor hem een interne stage te organiseren, maar nu Asscher met zijn toezegging is gekomen, kan ook hij een externe stage volgen om de broodnodige werkervaring op te doen.

Andere artikelen uit het zomernummer:

 • Als de bij uitsterft, volgt de mensheid: openbare basisschool De Kring in Maastricht is de drijvende kracht achter het initiatief voor bijenhotels bij alle Limburgse basisscholen.
 • Steve JobsSchool midden in de samenleving: het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd is veel meer dan alleen iPads, zo laat de openbare basisschool Master Sneek zien.
 • Jonge meester vindt onderwijs geweldig: Johan Noorda is dit schooljaar aan de slag gegaan op de openbare 5e Montessorischool Watergraafsmeer in Amsterdam. Een man in het onderwijs, hoe bijzonder is dat?
 • Kinderen zeggen nee tegen discriminatie: de leerlingen van de openbare basisscholen van Surplus in Noord-Holland verdiepen zich in de waarden die onze samenleving democratisch en rechtvaardig maken.
 • Blokletters of verbonden schrift: directeur Henk Schweitzer van openbare basisschool Molenweid in Velserbroek wil blokletters, maar voormalig schrijfdocent Ben Hamerling pleit voor behoud van het traditionele verbonden schrift.
 • Nieuwe methode levensbeschouwing ontstijgt denominaties: leerkracht Rianne Weijers van samenwerkingsschool Paulus in Rutten en directeur Hans Schemkes van openbare basisschool De Vogelaar in Genemuiden over de methode ‘Krachtbronnen’.
 • Moderne school achter monumentale gevel: een kijkje in het gebouw van het openbare Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht.

Verder kunt u de vaste rubrieken Kort nieuws, Aan het woord, School! en recht, School! antwoordt en School! en excursie lezen. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het zomernummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Magazine School! laat zien hoe onderwijs zich ontwikkelt

Het zomernummer van magazine School! zoomt in op verschillende succesvolle initiatieven in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

School! kijkt onder andere naar Odyssee. Het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Sneek steekt zijn nek uit met de Master Steve JobsSchool. Deze iPad-school à la Maurice de Hond trekt veel leerlingen, niet alleen uit Sneek, maar ook plaatsen als Drachten en Lemmer. In augustus gaat de Master Steve JobsSchool open.

In de rubriek Het gebouw staat een reportage over het prachtige gebouw van de openbare Bredero Mavo in Amsterdam-Noord. Het ontwerp van deze ruime en transparante school is gericht op de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. In De vijf vragen komt rector Halbe Spanjer van openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten aan het woord over passend onderwijs.

Het zomernummer besteedt ook aandacht aan de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker op het krimpadvies van de Onderwijsraad in combinatie met de grondwettelijk eis dat de laatste school in een dorp openbaar moet zijn. De openbare identiteit komt tevens aan bod in een artikel over de acceptatie van homo’s. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kijkt hier met een Bijbelse blik naar, terwijl zijn D66-collega Vera Bergkamp uitgaat van de vrijheid van mensen om te kunnen zijn wie zij zijn.

De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs wordt belicht in een artikel over basisschool De Straap in Helmond. Deze TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) staat daadwerkelijk open voor álle leerlingen. Directeur Marianne van Mierlo heeft er een hekel aan om etiketten op kinderen te plakken.

School! kijkt ook over de grens. Zo kunt een artikel lezen over de samenwerking tussen een openbare basisschool bij Winterswijk met twee naburige scholen in Duitsland. Verder weg liggen de binnenlanden van Suriname, waar het openbaar onderwijs innoveert. Voor wie daar wil gaan werken: in juli en augustus loopt er een wervingsactie!

Abonnement?
De online versie van het zomernummer van magazine School! kunt u downloaden. Alle schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten en alle leden van VOO ontvangen het blad gratis.

Wilt ook u zeven keer per jaar lezen wat de meerwaarde van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is? Neemt u dan een abonnement voor slechts 24,50 euro per jaar.

Als u ideeën voor School! hebt, kunt u die mailen aan Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Zomernummer Over Onderwijs is uit

VOS/ABB en de drukkerij, die inmiddels een doorstart heeft gemaakt als drukkerij Ten Brink, hebben alles op alles gezet om Over Onderwijs ondanks de problemen toch te verzenden. Het blad is volgens TNT Post woensdagmiddag verzonden. Helaas was dat voor veel scholen in de regio Noord te laat, omdat daar vrijdag de zomervakantie begon. Onze excuses daarvoor.

Over Onderwijs bevat in dit nummer een mooie variatie aan artikelen, onder meer over andere schooltijden, de strijd om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld en het succes van de Universumscholen.

In het basisonderwijs is het al decennialang gewoonte: tussen de middag hebben kinderen vrij om thuis te kunnen eten en op woensdag is de hele middag vrij. ‘Maar die tijden stammen uit het agrarische tijdperk’, zeggen de leden van initiatiefgroep Andere Tijden. ‘De wereld is veranderd, en daar past die traditionele schooldag niet meer bij.’ Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van andere schooltijden. En: hoe pak je dat dan aan?

In Barneveld, van oudsher een christelijk bolwerk, klinkt de roep om openbaar voortgezet onderwijs steeds luider. Over Onderwijs laat zien hoe het christelijk monopolie in deze streek langzaam maar zeker afbrokkelt.

De derde coverstory van dit nummer gaat over de Universumscholen, die systematisch meer aandacht besteden aan de bètavakken. Met resultaat, want de laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen voor de bètaprofielen in het voortgezet onderwijs. Nu nog zorgen dat ze ook bètavakken gaan studeren.

Andere onderwerpen in het zomernummer:

* Na de noodkreet uit het onderwijs, vorig jaar, over de muffe lucht in leslokalen, komt er nu eindelijk aandacht voor dit probleem. Scholen kunnen hun lokalen (een beetje) opfrissen.

* De combinatiefunctie als mogelijke oplossing voor de problemen met de gymlessen in het basisonderwijs. Over Onderwijs peilde de eerste ervaringen.

* Leraarplus: een nieuwe opleiding voor vwo’ers die excellente leerkrachten in het basisonderwijs willen worden. Een kwaliteitsimpuls in Drenthe en Overijssel.

* Een concrete aanpak voor de nieuwe profilering van een school, met als doel een betere menging en meer leerlingen. VOS/ABB-adviseurs Hans Teegelbeckers en Yoeri Sijl vertellen erover.

In de vaste rubrieken zien we dit keer het openbare Reitdiep College in Groningen (Het gebouw), obs De Klokkebei in Ulvenhout (De vijf vragen) en Paul Janssen (Adviseur ten voeten uit). Ten slotte gaat onze juridisch adviseur Lies Boogerman in de rubriek Gelijk en ongelijk in op de vraag: ‘Mag je als werkgever altijd afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts?’

Over Onderwijs is ook virtueel te bekijken op deze website (rubriek publicaties).