Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: de meerwaarde van academische leraren in het primair onderwijs en maatwerk in het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school, dus ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van de beweging Naar inclusiever onderwijs. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelt erover.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB ondersteunt het initiatief, maar heeft ook vragen. ‘Het is een mooi streven, maar het lukt alleen als reguliere scholen voldoende faciliteiten krijgen. Het moet realistisch en veilig zijn, en het beste voor alle leerlingen.’

Wat scholen volgens hem nodig hebben, zijn meer handen in de klas, kleinere groepen en de juiste aanpassingen aan schoolgebouwen. ‘Zolang die dingen niet geregeld zijn, zal er weinig beweging komen’, zegt Teegelbeckers in het VOS/ABB-magazine.

‘In onderwijs word je betaald voor je aanwezigheid’

Tien jaar geleden was de Universiteit van Utrecht de eerste met een academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). De meerwaarde van academische leraren bestaat uit een kritische en onderzoekende houding, een frisse blik, extra kennis en de capaciteit om veranderingen in gang te brengen.

Ed Booms, assessor bij de ALPO in Utrecht en directeur van openbare basisschool De Veldrakker in Nieuwegein, ziet dat scholen de meerwaarde van academische leraren niet altijd waarderen. ‘Het vervelende van onderwijs is dat je wordt betaald voor je aanwezigheid en niet voor je kwaliteiten. Natuurlijk moet je eerst wat laten zien, maar als je dat eenmaal hebt gedaan en de school er wat aan heeft, dan moet dat wél worden beloond. Dat vinden mensen soms oneerlijk en dat is gek. Messi verdient ook meer dan andere voetballers.’

Maatwerk levert veel op!

De pilot Recht op Maatwerk heeft veel opgeleverd, onder andere op het Het Stedelijk in Zutphen. Daar zien ze dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Ook is de school – ondanks regionale krimp – weer behoorlijk aan het groeien.

Bij de aanvraag moet de leerling altijd duidelijk aangeven wat het doel is. Dat kan

van alles zijn. Nogal wat havisten van Het Stedelijk in Zutphen kiezen ervoor om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Bijvoorbeeld omdat dat nuttig is voor een vervolgopleiding of omdat ze meer uitdaging willen.

Andere onderwerpen

Het zomernummer van Naar School! heeft aandacht voor nog veel meer interessante onderwerpen:

  • Goed onderwijs voor álle kinderen! Column van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.
  • Volgorde schooladvies<>eindtoets Verschillende onderwijsprofessionals laten hun licht schijnen over deze volgorde in relatie tot kansengelijkheid.
  • Antisemitisme aanpakken. Hoe doe je dat? Tips van het CIDI.
  • Burgerschapsonderwijs. Over de ideeën van het ontwikkelteam Burgerschap van curriculum.nu.
  • Maatwerk op school levert veel op. Leerlingen van Het Stedelijk Zutphen zijn gemotiveerder.
  • Strijd tegen plastic soep. Openbare basisschool Het Landje in Rotterdam is milieubewust en creatief.
  • Grip op schoolgebouwen. Amersfoortse schoolbesturen zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen.
  • School en gescheiden ouders. Onderwijsjurist Cécile van der Goot-Koenig van VOS/ABB geeft uitleg over de omgangsregeling.

Ook kunt u in hetb zomernummer lezen welke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB. Zo kunt u goedkoper personeelsadvertenties plaatsen, energie besparen en de inspirerende leergang Schoolprofilering 3.0 volgen.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het blad als pdf.

Deel dit bericht: