Het kan verstandig zijn om te checken of extra laptops of tablets voor onderwijs op afstand verzekerd zijn als leerlingen deze devices straks meenemen naar school en daar worden bewaard. Deze tip komt van onze verzekeringspartner Aon.

Aon wijst erop dat de inventarisverzekering van de gemeente of van het schoolbestuur dit niet automatisch dekt. ‘Er moeten in elk geval nieuwe waarden en adressen worden doorgegeven’, meldt Henri Damen van Aon.

Via verschillende kanalen zijn de afgelopen tijd duizenden digitale devices geleverd aan leerlingen die daar nog niet over beschikten. Deze devices zijn bedoeld voor online onderwijs op afstand in de coronacrisis.

D66 in de Tweede Kamer vindt dat leerlingen deze devices, die ze gratis hebben gekregen, na de coronacrisis mogen houden. Daartoe heeft D66 deze motie ingediend.

Privacy en cyberveiligheid

Damen wijst er ook op dat er aandacht moet zijn voor de privacykant van online onderwijs op afstand en ook voor de gevaren van bijvoorbeeld hackers. ‘Privacy en cyberveiligheid liggen onder het vergrootglas, dus scholen moeten ook daar aandacht voor hebben’, benadrukt Damen.

De Autoriteit Pensoonsgegevens (AP) onderzoekt of scholen bij onderwijs op afstand de privacy wel goed op orde hebben. De AP benadrukt dat de scholen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens als zij gebruikmaken van digitale systemen voor onderwijs op afstand.

Meer weten? Neem contact op met Henri Damen van Aon: 06 – 13 81 74 17, henri.damen@aon.nl

Deel dit bericht: