De meeste scholen kunnen op dit moment toe met de internetsnelheden die de markt biedt. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie.

Tweede Kamerlid Arie Slob had vragen gesteld naar aanleiding van een bericht van de NOS waarin staat dat met name scholen in plattelandsgebieden te traag internet hebben. De trage verbindingen zouden het geven goed onderwijs bemoeilijken.

Dekker erkent dat het voor scholen van belang is ‘dat zij voldoende snel en betaalbaar internet kunnen krijgen, passend bij de door hen gewenste inzet van technologie bij het leren’. Hij wijst erop dat glasvezel niet altijd de enige oplossing is. ‘Ook kabeltechnologie kan geavanceerd genoeg zijn om te voorzien in de behoefte van scholen. Daarnaast zijn in delen van Nederland steeds hogere snelheden mogelijk over het telefoonnetwerk.’

In zijn antwoorden gaat Dekker ook in op lokale breedbandinitiatieven van particulieren, instellingen en ondernemers die gebaat zijn bij de aanleg van snel internet. ‘Een school is één van die partijen. Het is niet realistisch te veronderstellen dat een school alleen op moet draaien voor de aanleg van snel internet in het betreffende landelijke gebied.’

De staatssecretaris wijst op het platform Samensnelinternet.nl, dat wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Deel dit bericht: