De gemeente Utrecht werkt samen met schoolbesturen voor primair onderwijs aan een stedelijk solidariteitsfonds dat de vrijwillige ouderbijdrage per school moet vervangen.

De vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan, maar het bedrag gaat niet meer naar de school, maar naar het fonds. Het idee hierachter is dat een school dan niet meer afhankelijk is van de bijdragen van ouders, maar van het collectief.

Onderwijswethouder Eelco Eerenberg (D66): ‘Het mooie van dit collectieve fonds is dat ouders die dat willen en kunnen, ook een extra bijdrage kunnen leveren. Door het geld straks vanuit één fonds te beheren, zorgen we voor een meer gelijke verdeling, waardoor alle kinderen in Utrecht kunnen deelnemen aan activiteiten op school.’

Hij voegt eraan toe dat het beter zou zijn als het Rijk de vrijwillige ouderbijdrage volledig afschaft of de scholen meer geld geeft, zodat de vrijwillige ouderbijdrage omlaag kan.

Het Utrecht solidariteitsfonds zou er in het schooljaar 2025-2026 moeten zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: