In Burgerschapsvorming, Identiteit en imago, Nieuws

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat gemeenten zich sterk gaan maken voor kinderrechten. Dat schrijft hij in een reactie op de Petitie Kinderrechten die hij op 17 november kreeg aangeboden.

De petitie, ingediend door KinderrechtenNU namens Rijswijkse kinderen, vroeg aandacht voor kinderrechten, de opvoedkundige taak van het onderwijs en het belang van het bespreekbaar maken van problemen en rechten van kinderen – ook als preventief middel tegen radicalisering.

Burgerschapsopdracht
In zijn reactie schrijft van Rijn woensdag dat hij het belangrijk vindt dat scholen kennis overbrengen over ‘het functioneren van onze democratische rechtsstaat en over de kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen.’ Hij wijst erop dat dit zijn beslag krijgt in verschillende kerndoelen en eindtermen en ook onderdeel is van de burgerschapsopdracht van het primair en voortgezet onderwijs.

Kinderrechten in de klas
Hij ondersteunt projecten die invulling geven aan jeugdparticipatie. ‘De praktische toepassing van kinderrechten vindt voornamelijk plaats op lokaal niveau, in de eigen omgeving van kinderen en jongeren. De wethouder van Rijswijk heeft op een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht gevraagd voor de methodiek van KinderrechtenNu. Om dit nog verder te stimuleren wil ik de belangrijke rol die gemeenten kunnen en moeten spelen bij het bevorderen van de kinderrechten bij de VNG onder de aandacht brengen, opdat ook andere gemeenten zich sterk maken voor kinderrechten’, zo besluit Van Rijn zijn brief aan de Tweede Kamer.

Inspiratie
VOS/ABB heeft in november alle aangesloten schoolbesturen de Inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ toegestuurd. Hierin staat concrete ideeën om lessen over kinderrechten vorm te geven in primair en voortgezet onderwijs.
In de komende campagne School!Week van 21 tot en met 25 maart staan de kinderrechten weer centraal. Het is de jaarlijkse week van het openbaar onderwijs, waarin openbare scholen laten zien wat hun kernwaarden zijn.

Delen