Veel leraren zijn positief over het Platform #Onderwijs2032, dat nadenkt over vernieuwing van het onderwijs in de toekomst. In het basisonderwijs is 58 procent van de leraren voor veranderingen, en van de studenten en startende leraren zelfs tweederde.

Dit blijkt uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond (AOb) waarop 5653 leden hebben gereageerd. De AOb zelf toonde zich eerder minder enthousiast: de bond zei recent nog in het televisieprogramma EenVandaag dat de inhoud van onderwijs aan de leraren zelf overgelaten moet worden en niet aan een brede maatschappelijke discussie. Sterker nog: volgens de AOb zouden de leraren het plan om iedereen mee te laten praten over het onderwijs helemaal niks vinden. Maar dat blijkt dus mee te vallen.

Uit de uitkomsten van de AOb-enquête blijkt nu dat de helft van de leden van deze bond de programmadoorlichting #Onderwijs2032 wél een goed idee vindt. Dertig procent vindt het een overbodige actie en 20 procent twijfelt over het nut. Hoe jonger de leraren, hoe enthousiaster. Van de studenten aan lerarenopleidingen vindt 66 procent het een goed idee, en van de starters – jonge leraren met minder dan vijf jaar ervaring – is 65 procent positief.

Minder rekenen, meer filosofie

In deze enquête vroeg de AOb zijn leden ook welke vakken in en uit het programma zouden kunnen. In het basisonderwijs zeggen leraren dat het rekenonderwijs wel wat minder kan en het voortgezet onderwijs wil af van de rekentoets. Ook opperen leraren dat er minder getoetst kan worden, om zo meer tijd te scheppen voor nieuwe vakken als 21st century skills (ict en programmeren), filosofie en burgerschap en sociale vaardigheden en mediawijsheid. Opvallend is dat kunstvakken en Nederlandse taal in beide rijtjes worden genoemd: het zou minder kunnen, maar ook meer.

De leerlingen zelf hebben ook ideeën over het onderwijs van de toekomst. EenVandaag ondervroeg ook 500 jongeren van het jongerenpanel. De helft gaf aan het onderwijs ‘niet meer van deze tijd’ te vinden. Zij willen in plaats van bijvoorbeeld aardrijkskunde liever andere vakken, met name filosofie, ondernemerschap en programmeren.

Bekijk de grafieken van de AOb.

 

 

 

Deel dit bericht: