De reactie van schoolbesturen op de Wet werk en zekerheid (WWZ) is veelal ingegeven vanuit onbekendheid met de mogelijkheden die deze wet biedt ten aanzien flexibiliteit in contractsvormen. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asscher beantwoordt mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW vragen die de D66-Kamerleden Paul van Meenen en Steven van Weyenberg hadden gesteld naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Daarin staat dat scholen binnenkort kinderen naar huis zullen sturen, doordat de WWZ de inzet van invallers bijna onmogelijk maakt.

Asscher spreekt dat tegen. Volgens hem zijn schoolbesturen onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die de WWZ biedt. Bovendien kan in elk geval het primair onderwijs nog tot 1 juli 2016 voor tijdelijke contracten de regels hanteren zoals die nu in de CAO PO staan. ‘Dat wil zeggen een onbeperkt aantal tijdelijke contracten in drie jaar tijd aangaan en min/maxcontracten aangaan met een minimale arbeidsduur van 8 uur per week’, aldus de minister.