In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer, Veiligheid

Het onderwijs heeft een geïntegreerde aanpak nodig die ervoor zorgt dat digitale geletterdheid en cyber security onderdeel worden van het curriculum om jongeren de vaardigheden van de toekomst aan te leren. Dat staat in een advies van de Cyber Security Raad aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW en zijn collega Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

In het advies staat ook dat leerlingen in het primair onderwijs een diploma ‘digitale vaardigheden’ moeten halen. Hiermee kunnen ze laten zien dat ze in staat zijn zich veilig in het digitale domein te begeven.

Ook moet er in het onderwijs aandacht zijn voor wettelijke en morele grenzen op het internet, zodat kinderen leren hoe ver ze mogen gaan en wat de risico’s zijn van het overtreden van deze regels.

Om dit alles mogelijk te maken, moeten leraren worden geprofessionaliseerd op het gebied van digitale geletterdheid en cyber security. De Cyber Security Raad ziet hier een belangrijke taak voor ICT’ers. Zij kunnen onderwijs verzorgen en leraren coachen.

Geen goed idee
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt ‘een verplicht digitaal vaardigheidsbewijs voor kinderen’ geen goed idee. ‘Het is wel belangrijk dat er op school in het curriculum veel aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan met internet’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Eerder zei vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad naar aanleiding van een ander advies dat verplicht programmeren geen verplicht vak moet worden op school. Haar reactie volgde op een advies van Kennisnet en ECP – Platform voor de InformatieSamenleving.

Delen