Scholen moeten werk maken van gedragscodes en zorgen voor weerbaarheid van hun leerlingen, passende seksuele voorlichting en een veilig schoolklimaat. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp van de PvdA.

De vragen volgden op zorgen die de Inspectie van het Onderwijs uitte over het feit dat er meer meldingen zijn over seksuele intimidatie en misbruik. Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Veilig schoolklimaat verplicht!

Dekker benadrukt in zijn antwoorden op de Kamervragen dat de Wet veiligheid op school scholen verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat. ‘Wij en de inspectie staan de scholen bij met raad en daad. In het ernstige geval van seksueel misbruik moet de school direct aangifte doen bij de politie’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst er tevens op dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘In december 2012 zijn de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit ingevoerd in het (speciaal) primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat betekent dat scholen verplicht zijn in het curriculum aandacht te besteden aan een beter begrip van seksuele vorming en weerbaarheid.’

Lees meer…

Deel dit bericht: