Wat vindt u van de fusietoets?

Het ministerie van OCW organiseert deze maand drie bijeenkomsten waarop bestuurders, schoolleiders, leraren en ouders input kunnen geven over de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs. Mede op basis van de uitkomsten van deze veldraadpleging wordt een besluit genomen over het vervolg van de fusietoets.

In de Tweede Kamer speelt momenteel een discussie over de toekomst van de fusietoets. Een recente evaluatie van de Wet fusietoets toonde aan dat deze toets scholen belemmert om tijdig en adequaat te reageren op krimpscenario’s. VOS/ABB hoort van veel leden dat die vinden dat de fusietoets per direct moet verdwijnen.

Een deel van de Tweede Kamer ziet die noodzaak niet. De PvdA vindt afschaffen te ver gaan. Met name de SP wil strikt vasthouden aan de fusietoets. De VVD wil dat de fusietoets niet meer van kracht is in gevallen van krimp.

De Tweede Kamer en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben aangegeven eerst de resultaten van de veldraadpleging te willen afwachten, voordat ze een besluit nemen over de fusietoets.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 18 januari in Eindhoven (van 15.00 tot 17.30 uur)
  • donderdag 21 januari in Utrecht (van 15.00 tot 17.30 uur)
  • vrijdag 22 januari in Zwolle (van 10.00 tot 12.30 uur)

U kunt zich voor een bijeenkomst aanmelden via secretariaatprimaironderwijs@minocw.nl. Vermeld daarbij uw naam, uw functie, de onderwijsinstelling waarvoor u werkt en uw contactgegevens. Geeft u ook aan naar welke bijeenkomst u wilt.