Twintig basisscholen hebben de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht. Doel is de kennis van kunst- en cultuuronderwijs te bundelen en uit te wisselen door scholen en culturele partners bij elkaar te brengen. Dit is gisteren bekendgemaakt door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (KLCA).

De oprichters zijn scholen die meer aan kunst- en cultuuronderwijs doen dan gemiddeld en daar graag erkenning voor willen. Binnen de vereniging kunnen ze elkaar ontmoeten in informatie- en studiebijeenkomsten. Andere scholen die een cultuurprofiel hebben of de ambitie hebben een cultuurprofielschool te worden, kunnen contact opnemen en dat geldt ook voor culturele instellingen die potentiële cultuurscholen kennen en/of iets willen betekenen voor de VCPS-PO. Op 20 april is er in Utrecht een feestelijke startbijeenkomst waar de leden met elkaar kunnen kennismaken. Ook scholen en culturele instellingen die (nog) geen lid zijn, zijn daar welkom.

Meer informatie en aanmelden voor de startbijeenkomst op 20 april

De VCPS-PO is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van het Fonds voor de Cultuurparticipatie, diverse culturele instellingen en de Vereniging CultuurProfielScholen in het voortgezet onderwijs, die al bestaat sinds november 2007. Deze vereniging zet zich in om de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs te waarborgen. Er zijn inmiddels 43 vo-scholen officieel geregistreerd als cultuurprofielschool.

 

Deel dit bericht: