De petitie van het Rode Kruis voor EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs is ondertekend door ruim 50.000 mensen. Dit betekent dat de politiek erover moet praten.

De petitie is een zogenoemde burgerinitiatief. Daarvoor geldt dat het op de politieke agenda moet als er meer dan 40.000 ondertekenaars zijn.

De gedachte achter de petitie is dat jongeren die kennismaken met EHBO hier de rest van hun leven van profiteren. ‘En met hen ook heel Nederland. Want hoe meer kennis van EHBO, hoe sneller je geneigd bent een ander te hulp schieten bij nood’, aldus het Rode Kruis.

In 2017 heeft VOS/ABB in magazine Naar School! aandacht besteed aan EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs.

Lees het artikel Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen

Deel dit bericht: