Het kabinet verlaagt de minimumbeleidsdekkingsgraad waaraan pensioenfondsen moeten voldoen om de pensioenen te verhogen. Dat heeft echter geen effect op de onderwijspensioenen, omdat het ABP ook niet aan de versoepelde eis voldoet.

De minimumbeleidsdekkingsgraad voor verhoging van de pensioenen gaat omlaag van 110% naar 105%. Dat betekent dat fondsen hun pensioenen mogen verhogen als zij  dit jaar gemiddeld 1,05 euro in kas hebben per toegezegde euro pensioen.

De versoepeling heeft waarschijnlijk gevolg voor ongeveer 3 miljoen mensen, maar niet voor mensen uit het onderwijs. De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, ligt namelijk met 98,8% ruim onder het versoepelde minimum.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Dit gemiddelde gebruiken pensioenfondsen om te bepalen of zij hun pensioenen kunnen verhogen (indexeren) of in het ongunstige geval moeten verlagen (korten).

Deel dit bericht: