De invoering van de nieuwe profielen in het vmbo lukt alleen als er extra geld voor beschikbaar komt. Dat is de strekking van een brief van de VO-raad en de Stichting Platform Vmbo’s (SPV) aan de Tweede Kamer.

Vanaf augustus bieden scholen in de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo tien nieuwe profielen aan, die beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het onderwijsaanbod hiermee duidelijker, breder en actueler wordt.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schreef in april naar aanleiding van het advies Herkenbaar vmbo met vakmanschap van de Onderwijsraad en het manifest MBO2025 van de MBO Raad in een brief aan de Tweede Kamer dat hij blij is met deze vernieuwing.

Dekker ziet de nieuwe profielen als een eerste stap in een groter proces. ‘Het vmbo is immers veel meer dan het beroepsgerichte curriculum in de bovenbouw van drie leerwegen. De onderbouw, algemeen vormende vakken en de theoretische leerweg zijn tevens cruciale onderdelen van het vmbo’, aldus de staatssecretaris.

Vernieuwing vmbo met miniem budget?

De VO-raad en SPV waarschuwen nu dat de vernieuwing alleen succesvol kan worden als er voldoende geld voor is. Dat is nu niet het geval, vinden ze.

‘Er is een miniem budget (5,5 miljoen euro) beschikbaar voor scholen en docenten om deze vernieuwing vorm te geven, gefinancierd vanuit een eenmalige cao-bonus. Dit budget is op dit moment nagenoeg uitgeput. Hiermee doen we geen recht aan al het werk dat in de vmbo-scholen wordt verzet’, zo staat in hun brief aan de Kamer.

Ze willen onder andere dat docenten ‘volop gelegenheid krijgen om hun vakmanschap op peil te houden of te brengen’. Daarvoor is het noodzakelijk, zo stellen de VO-raad en SPV, dat bijscholing tegen gereduceerd tarief beschikbaar blijft, zoals nu wordt aangeboden via www.bijscholingvmbo.nl.

Tevens wijzen de afzenders van de brief erop dat door geldgebrek met name de technische profielen in een aantal regio’s mogelijk zullen verdwijnen. ‘Aanpassing van gebouwen, aanschaffing van inventaris en de hogere materiaal- en examenkosten brengen investeringen en daarmee risico’s met zich mee, zeker in een krimpende markt.’

Van vier naar vijf leerjaren in vmbo

In hun brief roepen de VO-raad en SPV er ook toe op om het vmbo met een jaar te verlengen. ‘Om vmbo-leerlingen (…) een ‘gelijk speelveld’ te bieden ten opzichte van havisten en vwo’ers, betekent dat in onze optiek dat de opleidingsduur van het vmbo verlengd moet worden van 4 naar – ten minste – 5 jaar.’

Dit idee vloeit voort uit het plan om vmbo en havo te integreren. Dat plan werd vorig jaar gelanceerd in het manifest MBO2025.

In het aprilnummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! stond een artikel over de vernieuwing in het vmbo: Tien nieuwe profielen voor het vmbo

Deel dit bericht: