De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verbetert licht. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie keek in 2013 en 2014 naar de kwaliteit van de VVE in de grootste 37 gemeenten (G37). Er is gekeken naar de kwaliteit op gemeentelijk niveau en naar de kwaliteit op de voor- en vroegscholen. De kwaliteit is op beide niveaus licht verbeterd.

De VVE moet verder worden verbeterd, vindt de inspectie, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg en systematische evaluatie.

Download de tussenrapportage en de Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW over bestuursafspraken met de G37 en het convenant VVE.

Deel dit bericht: