Omdat de Wet op de CAO niet van toepassing is op het openbaar onderwijs, moeten openbare schoolbesturen een expliciet besluit nemen om de nieuwe cao voor het primair onderwijs van toepassing te laten verklaren op hun werknemers. De Helpdesk van VOS/ABB heeft hiervoor een voorbeeldtekst.

De nieuwe cao voor het primair onderwijs geldt (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juli 2014. Om de overeenkomst van toepassing te laten verklaren op zijn werknemers, dient een openbaar schoolbestuur daartoe een besluit te nemen. Dat is vastgelegd in artikel 33 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De voorbeeldtekst die VOS/ABB hiervoor beschikbaar heeft, luidt als volgt:

Besluit inzake CAO-PO 2014-2015

Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van de school voor het primair onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 33 van de Wet op het Primair Onderwijs, met ingang van 1 juli 2014 van toepassing te verklaren de CAO-PO 2014-2015 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.

In deze voorbeeldtekst van VOS/ABB is nadrukkelijk géén einddatum genoemd, opdat wanneer de cao afloopt per 1 juli 2015 de regels van toepassing blijven tot het besluit wordt herroepen, bijvoorbeeld met een volgende cao. Door geen einddatum te noemen, kunnen openbare schoolbesturen voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in een cao-loos tijdperk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: