Bij het gevecht om belastinggeld overheerst bij het ministerie van OCW een ons-kent-ons-cultuur, schrijft het Algemeen Dagblad.

Als voorbeeld noemt het AD de stichting Lezen & Schrijven, die is opgericht door prinses Laurentien. Deze organisatie, die tot doel heeft laaggeletterdheid tegen te gaan, is volgens de krant de ‘lieveling van het ministerie’. Experts trekken volgens het AD echter de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’.

De krant wijst erop dat de vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt (CDA), kort voor haar afzwaaien in 2012 de subsidie voor de stichting Lezen & Schrijven verhoogde naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Van Bijsterveldt is nu (onbezoldigd) voorzitter van deze stichting.

De adjunct-directeur (wel bezoldigd) is Arjan Beune, voormalig assistent van Van Bijsterveldt. Volgens een woordvoerder van de stichting Lezen & Schrijven brengt Beune ‘kennis van het onderwijsveld mee’ en staat de keuze voor hem los van het feit dat hij assistent van Van Bijsterveldt was.

Het AD laat een anonieme ex-politicus aan het woord. ‘Je netwerk speelt een grote rol bij het verkrijgen van subsidies. Als een minister enthousiast is of een hoge ambtenaar een goede bekende is, zit je op de eerste rang.’ Het ministerie zegt dat subsidie wordt verstrekt ‘op basis van kwaliteit van de aanvragen’ en dat daar verantwoording over wordt afgelegd.

Deel dit bericht: