De vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs bedraagt gemiddeld 42 euro per jaar. Een representatieve steekproef wijst uit dat vrijwel alle basisscholen de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids vermelden, zoals de wet dat voorschrijft. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De spreiding van de gevraagde bedragen is weliswaar groot, maar het aantal scholen dat een bijdrage van 50 euro of meer per jaar vraagt gering. Slechts 8 procent van de scholen vraagt meer dan 50 euro en 3 procent meer dan 100 euro.

De inspectie merkt op dat de gevraagde ouderbijdrage vaak niet de volledige kosten voor ouders dekt. Naast de ouderbijdrage rekenen scholen ook andere kosten voor bijvoorbeeld overblijven, schoolzwemmen, schoolreisjes en schoolkamp. Deze kosten zijn ook vrijwillig, maar worden in veel gevallen niet als zodanig gepresenteerd.

Op basis van de onderzoeksuitkomsten constateert staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat de communicatie over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage beter kan. ‘Sommige scholen geven nog onvoldoende duidelijkheid over het vrijwillige karakter van alle gevraagde bedragen of presenteren de bedragen van diverse vrijwillige bijdragen van ouders niet overzichtelijk of onder één noemer.’

Dekker concludeert dat ouders van leerlingen in het primair onderwijs niet te maken krijgen met extreem hoge kosten. De toegankelijkheid van het onderwijs is dan ook niet in het geding, stelt hij.

Download het rapport De vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs 2013/2014.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het novembernummer aandacht aan de vrijwillige ouderbijdrage. Download het artikel Wat is er mis met levend stratego?

Deel dit bericht: