In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht, Toezicht inspectie, Tweede kamer

De regeringsfracties van VVD en PvdA houden vast aan het standpunt van staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat alleen ‘excellente’ scholen mogen meedoen aan de pilot Regelluwe scholen. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming over een motie van CDA, D66, SP en SGP om ook scholen met het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs tot de pilot toe te laten. Die motie volgde op een brief van onder andere VOS/ABB.

De pilot Regelluwe scholen gaat ervan uit dat scholen zelf bepalen op welk terrein zij ruimte willen om het onderwijs te innoveren en dat het ministerie van OCW zich beperkt tot algemene randvoorwaarden en voorschriften. Dekker wil de pilot alleen toegankelijk maken voor scholen met het predicaat ‘excellent’.

In een brief die VOS/ABB, de collegabesturenorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad naar de Tweede Kamer stuurden staat dat dit veel te strikt is. ‘Wij worden hierin gesteund door het veld. Uit onderzoek van Verus onder zijn leden blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de respondenten niets ziet in een beperking van de pilot tot excellente scholen. Ook een eventuele uitbreiding naar door de Inspectie aangewezen ‘goede’ scholen is wat ons betreft te beperkt.’

De brief wordt genoemd in de motie die onlangs door Michel Rog van het CDA mede namens Paul van Meenen van D66, Tjitske Siderius van de SP en Roelof Bisschop van de SGP werd ingediend. De regeringsfracties van VVD en PvdA hebben ervoor gezorgd dat de motie het helaas niet heeft gehaald.

Delen