Het ministerie van OCW heeft de website #onderwijs2032 gelanceerd. Met deze interactieve ideeënbus wil de rijksoverheid de dialoog aangaan met iedereen die betrokken is bij het onderwijs over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in de toekomst nodig hebben.

De dialoog moet leiden tot een vernieuwd curriculum en een vernieuwing van de kerndoelen en eindtermen. De website verzamelt alles wat rondom dit onderwerp op sociale media als Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube en Instagram verschijnt.

Uiteindelijk wordt alle verzamelde informatie aangeboden aan een groep experts uit onder andere het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Het is de bedoeling dat zij het vernieuwde curriculum verder gaan vormgeven.

Lees meer en bekijk het filmpje:

Deel dit bericht: