Als het onderwijs zelf voor 1 oktober met een goed plan komt om pesten aan te pakken, dan is staatssecretaris Sander Dekker van OCW bereid om het plan voor een wettelijke verplichting voor het gebruik van erkende antipestprogramma’s te schrappen.

De Tweede Kamer heeft een motie van D66 en de VVD aangenomen, waarin staat dat van de scholen zelf mag worden verwacht dat zij effectieve maatregelen nemen tegen pesten. In die motie wordt het kabinet gevraagd de PO-Raad en VO-raad aan te sporen om voor 1 oktober samen met de scholen te komen tot ‘een verbetering van de veilige omgeving en een effectieve bestrijding van pesten’.

De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt daarmee van de baan.

Deel dit bericht: