De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) adviseert ouders met kinderen op de algemeen bijzondere  basisschool De Verbinding om voor een andere school te kiezen. Hij heeft de ouders hierover een brief geschreven.

De Verbinding, die in 2012 werd opgericht, is volgens de Inspectie van het Onderwijs een zeer zwakke basisschool. In de brief aan de ouders geeft wethouder De Jonge aan dat hij twijfels heeft over het voortbestaan van de school, ook omdat volgens hem de kans erg klein is dat De Verbinding is 2017 het vereiste minimumaantal van 303 leerlingen zal hebben.

De wethouder geeft de ouders ‘in overweging’ om hun kind op een andere basisschool te plaatsen. Hij wijst op de mogelijkheid dat de gemeente hen hierbij kan helpen.

Het is niet de eerste keer dat een Rotterdamse wethouder ouders oproept om een andere school voor hun kinderen te kiezen. In 2008 stuurde De Jonges voorganger Leonard Geluk (CDA) een brief aan ouders van kinderen de islamitische Ibn Ghaldounschool. Deze school moest later – na grootschalige examenfraude – de deuren sluiten.

Wethouder De Jonge heeft op Radio Rijnmond uitleg gegeven over zijn brief. Hij spreekt op de regionale zender onder andere over misbruik van de vrijheid van onderwijs.

Deel dit bericht: