De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel schooldiploma pro/vso aangenomen. Dit betekent dat vanaf komend schooljaar 2021-2022 alle geslaagde leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma en bijbehorend portfolio ontvangen.

Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat alle geslaagde leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding een schooldiploma met portfolio krijgen.

De gedachte achter deze wet is dat ook leerlingen uit het praktijkonderwijs en vso trots kunnen zijn op hun diploma. In het onderwijs is hier positief op gereageerd, zo bleek uit de internetconsultatie die vorig jaar werd gehouden.

Lees meer…

Deel dit bericht: