De openbare Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG) voert dit schooljaar Wirtschaftsdeutsch in. De regionale krant De Gelderlander schrijft erover.

De NSG wil met Wirtschaftsdeutsch (Duits gericht op de economie en het bedrijfsleven) beter voorbereiden op de toekomst. ‘Jongeren vinden steeds vaker een baan in het buitenland. Met name Duitsland, dat natuurlijk voor Nijmegen om de hoek ligt, is populair’, zegt adjunct-directeur Erick Loermans in De Gelderlander.

Wirtschaftsdeutsch is in eerste instantie bedoeld voor havo-leerlingen. Het wordt geen verplichting; de leerlingen kunnen het vak gaan kiezen. ‘Daarbij zullen ze ook nog het ‘gewone Duits’ blijven krijgen. Wellicht in kleinere mate. We bekijken op dit moment hoe we dat precies gaan vormgeven’, aldus Loermans.

Duits op de basisschool

In Oost-Groningen bereidt het openbaar basisonderwijs zich voor op tweetalig onderwijs, waarbij de keuze niet op Engels maar op Duits ligt. Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt gaan Duits geven.

Oldambt is de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord van deze gemeente staat dat Oldambt wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wees er eerder in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Het is de bedoeling dat het Duitstalige onderwijs in Oldambt in januari begint.

Deel dit bericht: