Het akkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs biedt mogelijkheden om als bestuur binnen de kaders van de Wet werk en zekerheid (WWZ) een vervangingsbeleid te voeren. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW in reactie op bezwaren van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) tegen de WWZ.

SKPOEL wilde in het kader van de WWZ een uitzondering op de ketenbepaling vanwege de vervangingsproblematiek. Het katholieke schoolbestuur uit Etten-Leur noemde nog een aantal andere bezwaren met betrekking op de nieuwe wet.

Uit de brief van Dekker blijkt dat hij zich daar niets van aantrekt: ‘Inmiddels is er een onderhandelingsresultaat met mogelijkheden om als bestuur binnen de kaders van de WWZ een vervangingsbeleid te voeren dat rekening houdt met de genoemde knelpunten.’

Hij wijst erop dat er gewerkt kan worden ‘met een mix van vaste, vaste/flexibele en als sluitstuk flexibele aanstellingen’. Het cao-akkoord geeft werkgevers ‘ruimte om in samenspraak met bijvoorbeeld de medezeggenschap en desgewenst in samenwerking met andere schoolbesturen, een personeelsbeleid-op-maat te voeren’, aldus de staatssecretaris.

WWZ niet voor openbaar onderwijs

De WWZ geldt vanaf 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs. Zolang werknemers in het openbaar onderwijs onder het ambtenarenrecht vallen, is de WWZ niet op hen van toepassing.

Lees meer…

Deel dit bericht: