Zeer zwakke scholen hebben vanaf komend schooljaar nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. De Inspectie van het Onderwijs meldt dat deze strengere aanpak ervoor moet zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen.

Scholen die door de inspectie na 1 augustus aanstaande worden bezocht en als ‘zeer zwak’ worden beoordeeld, krijgen na één jaar een volledig onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Voorheen vond dit pas na twee jaar plaats, naast een tussentijds kwaliteitsonderzoek na een jaar. Het tussentijdse onderzoek is in de aangepaste wetgeving vervallen.

Als een zeer zwakke school zich na een jaar niet verbeterd heeft, meldt de inspectie dit aan de minister. Dit zal gepaard gaan met een advies over vervolgmaatregelen. Deze maatregelen kunnen uiteenlopen van het verlengen van de verbetertermijn tot het stoppen van de bekostiging. In het uiterste geval kan de minister de zeer zwakke school dus sluiten.

Ouders krijgen een grotere rol. Zij moeten eerst de gelegenheid hebben gehad te reageren op verbeterplannen van de school vóórdat de school die plannen vaststelt.

De aangepaste verbetertermijn is een uitwerking van een wetswijziging die op 1 augustus 2015 in werking treedt.

Informatie: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: