Zomerscholen in het voortgezet onderwijs krijgen in 2017 een bedrag van 9 miljoen euro, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker stelt het geld beschikbaar, omdat zomerscholen volgens hem een goed initiatief zijn om zittenblijven tegen te gaan. ‘Zittenblijven is voor veel leerlingen erg demotiverend. Vaak blijft een leerling op één of twee vakken zitten. Het is zonde als hij of zij een heel jaar moet overdoen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris noemt de zomerschool ‘een uitkomst’. Ruim vier van de vijf leerlingen die hieraan deelnemen, gaan alsnog over naar de volgende klas. Op dit moment blijft elk jaar 5,3 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten.

Zomerscholen goedkoper dan zittenblijvers

Zomerscholen zijn voor Dekker ook financieel interessant. Vorig jaar meldde het Centraal Planbureau dat bijna de helft van alle leerlingen minimaal één keer blijft zitten op de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Dit kost de schatkist 500 miljoen euro per jaar. Dit stelt de bijdrage van 9 miljoen in een relativerend daglicht.

Deel dit bericht: