Geschillencommissie passend onderwijs, de toelaatbaarheidsverklaring voor VSO kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen.

Een leerling is wegens moeilijk gedrag en incidenten verwijderd en verwezen naar het vso. Ouders zijn het hier niet mee eens en vinden dat hun zoon verkeerd is begeleid. Zij menen dat de school [...]