Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen, 22 december 2017, 107740/107799: Bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie.

De werkgever heeft een werknemer geschorst. Dezelfde dag heeft de werkgever de werknemer laten weten hem ook te willen ontslaan. De werknemer heeft gereageerd op het voornemen om hem te ontslaan. [...]

Commissie van Beroep PO, 20 december 2017, 107913: Beroep tegen overplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het besluit is ingetrokken en de situatie niet gelijk is aan een overplaatsing.

De werkgever plaatst de werknemer over naar een ondersteuningsdienst. Nadat het beroep is ingesteld, trekt de werkgever het besluit tot overplaatsing in en stelt voor om een mediation aan te gaan [...]

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering, 20 december 2017, 107896: Het bezwaar tegen de indeling in de functie ICT-medewerker B is gegrond, omdat de werkzaamheden deze functie overstijgen

De werkgever heeft een generiek functiebouwwerk en de functie van de werknemer wordt ingedeeld in die van ICT-medewerker B. Hij meent dat de functie van ICT-medewerker C op hem van toepassing is. [...]