Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...

Commissie van Beroep PO,109518: Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op.

De school waar de werknemer werkt staat in de wijk waar hij ook woont. Hij is (bestuurs)lid van de bewonersvereniging. Omdat in de wijk het aantal leerlingen daalt en daardoor minder scholen nodig zijn, willen de schoolbesturen en de gemeente een nieuwe gezamenlijke...

Commissie van Beroep VO, 109616: Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en er ligt een voornemen tot een nieuwe schorsing.

De werkgever heeft zorgen over het functioneren van het zorgteam en laat een onderzoek uitvoeren. Daaruit komt naar voren dat de teamleider onvoldoende functioneert. De werkgever gaat met haar in gesprek en geeft aan dat hij heeft besloten haar uit haar functie te...

Commissie van beroep funderend onderwijs, 109430: Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond

De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en dient daarvoor een ontbindingsverzoek in bij de rechtbank. De werknemer wordt gedurende die procedure geschorst. De rechtbank wijst het verzoek af; de werknemer blijft dus in dienst. De werkgever...