Commissie van Beroep VO, 109135: Beroep tegen berisping gegrond. De uitlatingen van de werknemer tegenover de leerling leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werkgever verwijt de werknemer dat zij tegen een leerling zou hebben gezegd dat de leerling kon kiezen: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De werkgever vindt dat er sprake is van [...]

Commissie van Beroep funderend onderwijs- Beroep tegen berisping ongegrond. Het op eigen initiatief en zonder overleg afwijken van het programma van Toetsing en Afsluiting kan de belangen van de leerlingen en de school schaden.

Een docent heeft twee van de toetsen, die het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voorschrijft, niet afgenomen, zonder dat hij daarover vooraf met een leidinggevende of de examencommissie [...]

Commissie van Beroep, 108685 en 108687: Beroepen van twee werknemers tegen hun overplaatsing gegrond: de besluiten zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen en de feitelijke onderbouwing (conflictsituatie) ontbreekt

Naar aanleiding van een anonieme melding bij de vertrouwenspersoon over roddelgedrag van een aantal collega’s, spreekt de werkgever het hele team aan. Er volgen meerdere (team)gesprekken. [...]