Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso. Als de tekortkomingen worden hersteld, kan het besluit gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling gehandhaafd

De leerling valt op door zijn verstorend gedrag op school. Vanwege een gebeurtenis buiten school is de leerling een contactverbod opgelegd met medeleerlingen. Hierdoor kan hij geen onderwijs op [...]