In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Governance, HRM beleid, Nieuws, Publieke verantwoording

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zegt internationale waardering te krijgen voor de manier waarop het fonds het geld voor onder andere de onderwijspensioenen belegt. Dat meldt het ABP naar aanleiding van het verschijnen van het jaarverslag Verantwoord beleggen 2014.

In dit speciale jaarverslag legt het ABP uit hoe het de pensioengelden ‘op een verantwoorde en duurzame manier’ belegt. Volgens het fonds zijn in 2014 de duurzame beleggingen gestegen van 16,4 miljard naar 29 miljard euro. ‘Het aantal beleggingen in fossiele brandstoffen, zoals steenkool, is sterk afgenomen. Onze beleggingen in hernieuwbare energie en gas winnen terrein’, aldus het ABP.

Een uitgangspunt van het beleid van het ABP is om in gesprek te gaan met bedrijven waarin het investeert. ‘In 2014 spraken we met 218 bedrijven. Met name in Azië is er veel aandacht geweest voor goed bestuur. Een voorbeeld hiervan is dat we in 2014 hebben bereikt dat in Japan voor het eerst onafhankelijke bestuurders bij grote bedrijven benoemd werden.’

Kinderarbeid
Het ABP bezocht ook bedrijven in onder andere Bangladesh en Indonesië. In Bangladesh gingen de gesprekken over goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. In gesprekken met Indonesische palmoliebedrijven is gewezen op de noodzaak om kinderarbeid uit te bannen.

In 2014 was er kritiek op het ABP omdat het fonds blijft investeren in Israëlische banken die leningen verstrekken aan bedrijven en particulieren in joodse nederzettingen op Palestijns grondgebied. Het fonds concludeerde dat er geen bewijs was van directe betrokkenheid van deze banken bij mensenrechtenschendingen. ‘We zagen dan ook geen aanleiding om tot uitsluiting over te gaan’, zo staat in het beleggingsverslag.

Clusterbommen
In het verslag staat verder dat het ABP niet meer belegt in totaal 17 bedrijven in onder andere China, Rusland en de Verenigde die betrokken zijn bij de productie van clusterwapens. Ook een bedrijf in India is uitgesloten, omdat dat bedrijf handelt in strijd met het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens.

Het ABP belegt ook geen geld in staatsobligaties van landen waarvoor een door de VN-Veiligheidsraad afgekondigd wapenembargo van kracht is, zoals Irak, Iran en Noord-Korea.

Delen