In Bedrijfsvoering, Bestuur en management, HRM beleid, Nieuws

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de overzichten van jurisprudentie en wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!). Hieronder lichten we er enkele relevante uitspraken en wetsvoorstellen uit.

Jurisprudentie
Geen uitslag op basis van anonieme verklaringen
Een duidelijke uitspraak betrof het geslaagde beroep van een leraar tegen zijn ontslag. Het ontslagdossier was slechts gebaseerd op een rapport met anonieme verklaringen van leerlingen uit zijn klas. Die verklaringen waren vrij stuitend. Echter, alleen anonieme verklaringen kunnen geen reden zijn voor ontslag, zo oordeelde de commissie van beroep. De leraar had geen kans gehad op een redelijk proces via hoor en wederhoor. De verklaringen waren niet verifieerbaar en dus kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van een gewichtige reden voor ontslag.

Enkele clausule onvoldoende
In een zaak voor de Rechtbank Overijssel was een zieke (ex-)werknemer haar ZW-uitkering misgelopen doordat zij een vaststellingsovereenkomst met haar (ex-)werkgever had gesloten. Op verzoek van de werknemer heeft de rechter de overeenkomst met terugwerkende kracht vernietigd, omdat de werkgever de werknemer had moeten informeren omtrent de mogelijke gevolgen van het tekenen van de overeenkomst voor haar recht op ZW. Enkel een clausule in de overeenkomst waarin staat dat de werkgever niet kan garanderen dat de overeenkomst geen nadelige gevolgen heeft voor toekenning van een uitkering, is onvoldoende.

 Wetsvoorstel versterking bestuurskracht
Op 16 februari is het wetsvoorstel Wet versterking bestuurskracht aangenomen in de Tweede Kamer met een aantal amendementen. Een belangrijke wijziging is dat de meldplicht voor de interne toezichthouder aan de inspectie is komen te vervallen. Voorts zal het wetsvoorstel voor een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht op 1 maart 2016 worden behandeld in de Tweede Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen