Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Een vader zit in een echtscheidingsprocedure. Hij klaagt erover dat de school zich partijdig opstelt, omdat de school meewerkt aan het van school halen van zijn zoon overeenkomstig de wens van de ex-echtgenote van klager. Verder klaagt de vader erover dat zijn zoon op...

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108846 in een nalevingsgeschil over vergoeding van kosten van rechtsbijstand. OMR niet-ontvankelijk

Op 17 februari 2020 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak in een door de OMR ingediend nalevingsverzoek over de vergoeding van kosten van rechtsbijstand. De Commissie oordeelde dat de bijstand van de gemachtigde aan de OMR in eerder...

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108929 in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract

De Landelijke Commissie voor Geschillen LCG WMS deed op 19 december 2019 uitspraak in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag tot het aangaan van een duurzame samenwerking middels toetreding tot de Raad van Inbesteders, met gelijktijdig...