Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter met elkaar samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn, adviseert de Onderwijsraad.

Hoewel de overheid met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening wil stimuleren, komt deze nog onvoldoende van de grond, signaleert de Onderwijsraad.

Er is volgens de Onderwijsraad vooral aandacht voor zaken die bestuurlijk geregeld moeten worden. De vrijblijvendheid van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO), de terughoudendheid bij samenwerkingsverbanden en gemeenten en cultuurverschillen tussen onderwijs en jeugdzorg belemmeren inhoudelijke samenwerking, stelt de raad.

Dit vormt een risico voor de schoolloopbaan van kwetsbare jongeren. De Onderwijsraad adviseert daarom de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen vanuit het onderwijs te vergroten en cultuurverschillen tussen professionals in onderwijs en jeugdhulpverlening te overbruggen. Schoolbesturen moeten zich volgens de Onderwijsraad actiever opstellen.

 

Deel dit bericht: