Commissie van beroep PO, 108475: Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen; er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren

Na een periode van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer gaan re-integreren. Daarbij heeft zij aangegeven geen groepsverantwoordelijkheid te willen en juist ondersteunende en begeleidende werkzaamheden te willen verrichten. De school zit in een veranderproces en...