Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen berisping gegrond. De weigering een gesprek met de ouders van een leerling te voeren is plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Naar aanleiding van een oudergesprek dienen de ouders van een leerling een klacht in tegen werknemer. Daarna spreekt de werkgever afzonderlijk met de werknemer en met de ouders over de klacht. Vervolgens vindt een gesprek tussen de werknemer en de ouders plaats. Omdat...

Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak.

De werknemer is in verband met klachten over een intimiderende werksfeer naar huis gestuurd. De werkgever stelt een onderzoek in. Gedurende het onderzoek is de werknemer geschorst bij wijze van ordemaatregel. De werknemer tekent hiertegen beroep aan. De Commissie komt...

Raad van State: Een schorsingsbesluit moet zelfstandig gemotiveerd worden; het mag niet enkel worden genomen om verwijdering voor te bereiden, maar moet een zelfstandige grondslag en aanleiding hebben.

Bij besluit van 2 november 2015 heeft de stichting aan vader medegedeeld dat zijn zoon met ingang van 2 november 2015 tot en met uiterlijk 5 november 2015 de toegang tot de school is ontzegd (hierna: het schorsingsbesluit). Bij besluit van 3 november 2015 heeft de...

Commissie van Beroep PO, 108335: Beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep

De werknemer heeft een e-mailbericht aan zijn collega’s gestuurd waarin hij meedeelt dat hij in verband met een verslechterde werksituatie op zoek is gegaan naar een andere baan.Hierop schorst de werkgever de werknemer als ordemaatregel.Daartegen stelt de...