Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107755: Klacht over pesten door leerlingen, buiten de klas plaatsen van de leerling en hardhandige behandeling door leerkracht ongegrond.

Een leerling blijft achter in leerprestaties. Moeder klaagt bij school erover dat hij wordt gepest. De leerling wordt vanwege zijn gedrag regelmatig buiten de klas geplaatst, bij de directeur op de kamer. De school wil in verband met het gedrag onderzoek naar de...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107660: Klacht over onvoldoende begeleiding, het leerlingdossier en een communicatieverbod. Duidelijk moet zijn hoe lang een communicatieverbod duurt en waarom het is opgelegd.

Ouders klagen erover dat de school hun dochter onvoldoende heeft begeleid. Daardoor heeft zij een achterstand opgelopen. Ook is het leerlingdossier van hun dochter onvolledig. Daarnaast wil de school volgens de ouders geen kopie van het leerlingdossier van hun zoon...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107713: De klacht over het niet serieus nemen van ouders is gedeeltelijk gegrond, omdat het de school niet is gelukt tot de kern van de problematiek door te dringen.

Volgens ouders houdt de school zich niet aan afspraken over het toepassen van hoor en wederhoor bij incidenten waarbij hun zoon is betrokken. Daarnaast vinden zij dat de school geen veilige omgeving biedt aan hun zoon. Zijn leerkracht heeft hem stelselmatig...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107928: Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

De interim-directeur stuurt een leerling de klas uit. De ouders klagen erover dat er door diens handelen een onveilige schoolomgeving is ontstaan voor hun zoon. En dat de interim-directeur onvoldoende heeft gedaan om de ontstane situatie op te heffen. Daarnaast klagen...